Director

Carles Gumí s’inicia en la direcció a través dels cursos organitzats per la Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC) i assistint a seminaris impartits pels mestres Pierre Cao, Alberto Grau i Lluís Vila, entre altres. Més tard, prossegueix els estudis ingressant a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC) i obté el Títol Superior en l’especialitat de Direcció d’Orquestra estudiant amb Salvador Brotons. El seu projecte de final de carrera «Richard Wagner i els compositors modernistes catalans», sobre la influència del compositor alemany en els compositors catalans del Modernisme, obté les màximes qualificacions.

L’any 1985 comença a dirigir la Coral de Geologia de la Universitat de Barcelona, mentre cursa el estudis en aquesta facultat. Està al capdavant d’aquesta agrupació fins l’any 1991 en que assumeix la direcció del Cor de la Universitat de Barcelona durant 12 anys. En aquest període, el Cor de la UB realitza nombroses actuacions a dins i fora de Catalunya, enregistra actuacions per a la televisió i la ràdio i es consolida com a formació coral. L’any 2002 funda l’actual Schola Cantorum Universitaria Barcinonensis, dedicada a la música antiga i religiosa, reprenent el nom de la que havia estat la primera coral de la Universitat de Barcelona, fundada als anys quaranta sota la direcció del mestre Antoni Pérez Moya.

El maig de 2002, amb el suport del vicerectorat d’Activitats i Patrimoni Cultural de la Universitat de Barcelona, s’inicien les tasques que portaran a la creació de l’Orquestra Universitat de Barcelona (OUB) i li és confiada la direcció musical del projecte. Des de l’inici, sota la batuta de Carles Gumí, la formació ha seguit un procés ascendent assolint uns nivells de qualitat que li han permès actuar diverses vegades a l’auditori de Barcelona, al de Saragossa i a la Universitat de València, a més de diferents llocs de la geografia catalana. L’Orquestra manté durant el curs una programació estable dins el Cicle de Música a la Universitat.

Entre les formacions que ha dirigit cal esmentar: la Banda Simfònica de la Unió Musical del Bages, l’Orquestra Filharmonia Hekàteros, l’Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa (OSCE), l’Orquestra del Conservatori Superior de Música del Liceu, l’Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (ONCA) i la Jove Orquestra de la Ràdio Televisió d’Austràlia (SBS Youth Orchestra).

Ha estat director assistent de l’Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans (OJIPC) des de la seva fundació el 2004 on ha dut a terme tasques de recuperació del patrimoni musical dels Països Catalans.

Actualment, continua dirigint l’Orquestra Universitat de Barcelona (OUB) i realitza una tasca docent al capdavant de l’Orquestra Andreví del Conservatori Professional de Música de Cervera.