Música per a cobla

Remembrança (sardana)
(1993) 4′
cobla

Suite trobadoresca
(1996) 8′
cobla i un percussionista

Els cingles de Tavertet (sardana)
(1999) 4’40”
cobla